Pod podanym linkiem można uzyskać informacje o spoczywających zmarłych.

https://www.ecmentarze.pl/parafia/dzierzawy