Wprowadzenie do Parafii ks. Rafała Zielińskiego
Pogrzeb ks. kan. Mariana Kilichowskiego
Film ze spotkania Rodziny Radia Maryja w Dzierżawach